بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست تخصصی "بررسی علل افزایش خشونت در جامعه "

نشست تخصصی "بررسی علل افزایش خشونت در جامعه "


نشست تخصصی "بررسی علل افزایش خشونت در جامعه "

کانون دانشجویی آسیب های اجتماعی دانشگاه گیلان نشست تخصصی بررسی علل افزایش خشونت در جامعه را، روز شنبه مورخ  15 اردیبهشت97 در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار نمود. دکتر هدی حلاج زاده عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان،دکتر رضا سلطانی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان و دکتر مریم عباچی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد انزلی در این همایش سخنرانی داشتند.
آدرس کوتاه :