بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست تخصصی «کلیشه های نقد» در دانشگاه برگزار شد

نشست تخصصی «کلیشه های نقد» در دانشگاه برگزار شد


نشست تخصصی «کلیشه های نقد» در دانشگاه برگزار شد

نشست تخصصی با موضوع «کلیشه های نقد» توسط کانون دانشجویی شعر و ادب مرکزی و با حضور حدود 100 نفر در تاریخ 15 اردیبهشت ماه 98 در تالار حکمت برگزار شد.

در ابتدا کلیپی از خلاصه برنامه های کانون در سال تحصیلی گذشته آماده شده بود که برای حضار پخش شد. در ادامه، نوبت به محمدعلی شهیدی مقدم دبیر کانون شعر و ادب رسید که او ضمن خیرمقدم و تشکر از دانشجویان، میهمانان و اساتید، خلاصه ای از عملکرد کانون شعر و ادب در یکسال گذشته را بیان کرد.

سپس دکتر نیکویی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه به سخنرانی پرداختند. ایشان بیان کرد که نقد در شرایط عثرت شکل می گیرد. او با اشاره به این موضوع که بعضی از افراد به اشتباه عرفان را مانع نقد می دانند، بیان کرد که این دیدگاه ذکر شده کاملاً غلط است. وی همچنین نقد ذوقی را از جمله مهمترین نقدها دانست و افرادی نظیر کانت در پس این نقد هستند، البته در بین نقدهای ذوقی هم تفاوت قائل شد. ایشان به طور کلی کلیشه های نقد را مورد نقد قرار دادند.

در ادامه دانشجویان و میهمانان حاضر، سؤال های خود را هم به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی بیان کردند و دکتر نیکویی به سؤالات مطرح شده، پاسخ دادند.