بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست تخصصي"مهمترين مسائل ازدواج و خانواده و آسیب شناسی ازدواج در عصر حاضر" ـ سخنران خانم دکتر علاسوند ـ 20 آذر ماه 95 ـ دانشگاه گیلان

نشست تخصصي"مهمترين مسائل ازدواج و خانواده و آسیب شناسی ازدواج در عصر حاضر" ـ سخنران خانم دکتر علاسوند ـ 20 آذر ماه 95 ـ دانشگاه گیلان


نشست تخصصي"مهمترين مسائل ازدواج و خانواده و آسیب شناسی ازدواج در عصر حاضر" ـ سخنران خانم دکتر علاسوند ـ 20 آذر ماه 95 ـ دانشگاه گیلان