بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست بررسی هفته فرهنگی (هفته معلم) با نگاه به ساده زیستی در اندیشه های شهید مطهری برگزار گردید.

نشست بررسی هفته فرهنگی (هفته معلم) با نگاه به ساده زیستی در اندیشه های شهید مطهری برگزار گردید.


نشست بررسی هفته فرهنگی (هفته معلم) با نگاه به ساده زیستی در اندیشه های شهید مطهری برگزار گردید.

 

نشست بررسی هفته فرهنگی (هفته معلم) با نگاه به ساده زیستی در اندیشه های شهید مطهری با حضور معاونت فرهنگی و اجتماعی، مدیر امور اجتماعی دانشگاه، کارشناس و دبیران کانونهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 93/01/18در اتاق شورای معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار گردید.

در این نشست دکتر شاکری نیا معاون فرهنگی و اجتماعی در ابتدا با اشاره به پیام مقام معظم رهبری و توجیه و تفسیر آن از حاضرین خواستند تا به بحث فرهنگ ساده زیستی در اقتصاد و فرهنگ نظرات خویش را بیان کنند.

در ادامه معاون فرهنگی و اجتماعی به زندگی و آثار شهید مطهری پرداختند و اشاره ای به توجه حضرت امام (ره) نسبت به اندیشه های ایشان نمودند.

سپس دکتر عموزاده لیچایی مدیر امور اجتماعی با بیان و معرفی برنامه های جداگانه هر کانون و نقش حرکت به سوی تعالی در رابطه با موضوع مطرح شده اظهار کردند باید اندیشه های دکتر مطهری مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه هریک از دبیران کانونهای اخلاق و خانواده، فیلم و عکس و تئاتر دانشگاه با عنوان کردن طرح های اجرایی خود با مضمون بزرگداشت و نگاهی به ساده زیستی در اندیشه های استاد مطهری در دانشگاه نظرات و پیشنهادات خویش را مطرح نمودند

در این نشست مقرر گردید که ویژه برنامه ی در روزهای 14 و 15 اردیبهشت ماه 93 در دانشگاه گیلان برگزار می گردد.