بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست با موضوع "دیتا سنتر "

نشست با موضوع "دیتا سنتر "


نشست با موضوع "دیتا سنتر "

انجمن علمی دانشجویی علوم کامپیوتر نشست با موضوع "دیتا سنتر " را 23 آبان ماه 98 با حضور اساتید و دانشجویان گروه علوم کامپیوتر در تالار شهید کریمی دانشگاه علوم پایه برگزار نمود.

در این نشست مهندس مسعود همتی مبحث "دیتاسنتر" از مباحث گسترده ی علوم کامپیوتر که درباره ی نحوه ی ارتباط و مدیریت پایگاه داده، نحوه ی کار در مراکز داده یا به اصطلاح دیتا سنتر ها،چگونگی کارکرد سیستم ها در این مراکز و همچنین نحوه ی کنترل داده ها است را به دانشجویان ارائه نمود.