بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست اعضای انجمن های علمی دانشجویی با ریاست دانشگاه گیلان

نشست اعضای انجمن های علمی دانشجویی با ریاست دانشگاه گیلان


نشست اعضای انجمن های علمی دانشجویی با ریاست دانشگاه گیلان

نشست ریاست محترم دانشگاه گیلان با دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشکده های دانشگاه گیلان  ساعت 13:30 روز سه شنبه 98/06/05برگزار شد

در ابتدای این نشست خانم دکتر کریمی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از اهمیت انجمن های علمی دانشجویی و تاثیر آن ها در بدنه دانشجویی دانشگاه و چشم گیر بودن تعداد فعالین در این عرصه سخن گفتند . پس از ایشان دبیرکل انجمن علمی دانشگاه گیلان گزارشی از فعالیت ها و دستاورد های انجمن علمی دانشجویی سال گذشته تحصیلی ارائه کردند و همچنین به برنامه ها و خط مشی این تشکل دانشجویی در سال تحصیلی پیش رو پرداختند. در ادامه نیز دبیران انجمن های علمی دانشکده  درخواست ها و طرح های خود را مطرح کردند.

آقای دکتر رضی رئیس  محترم دانشگاه گیلان در پاسخ به درخواست هاو طرح های انجمن علمی خاطر نشان کردند که یکی از مشکلات جامعه در تخصص گرایی افراطی است در حالی که امروزه برای حل مسائل پیچیده نیاز به نگاه چند رشته ای و میان رشته ای است . وی  همکاری بین رشته های مختلف در انجمن های علمی دانشجویی را ارزشمند دانستند.

ایشان با تشکر از فعال بودن انجمن های علمی در تابستان و حضور مستمر شان حتی در تعطیلات، خصوصیت بارز انجمن های علمی را یکسان بودن مسیر این تشکل با هدف و ماموریت اصلی دانشگاه  که همانا علم و دانش است برشمردند و انجمن های علمی را جزء گسترده ترین و متنوع ترین تشکل های دانشجویی دانستند و اظهار کردند اعضای انجمن علمی هم مهارت تخصصی رشته مربوطه را تقویت می کنند و هم مهارت های عمومی از جمله مهارت های  ارتباطی، کسب و کار و تبلیغات که تاثیر مثبتی بر آینده افراد و جامعه دارد را فرا می گیرند.

در پایان ایشان ضمن تشکر از زحمات انجمن های علمی و دستاوردهایشان در سطح کشور، معرفی و شناساندن دانشگاه گیلان را در میان دانشگاه های کشور و کسب کرسی های اتحادیه های کشوری را ارزشمند دانستند.

تصاویر