بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست اعضای انجمن علمی دانشجویی جغرافیا دانشگاه گیلان

نشست اعضای انجمن علمی دانشجویی جغرافیا دانشگاه گیلان


نشست اعضای انجمن علمی دانشجویی جغرافیا دانشگاه گیلان

نشست اعضای انجمن علمی دانشجویی جغرافیا دانشگاه گیلان در 20 اسفند 96 به همراه دانشجویان گروه و همچنین چند تن از دانشجویان فارق التحصیل این رشته برگزار شد. در این نشست خانم دکتر شاه زیدی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان و گلچین فر(دبیر سابق انجمن علمی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه گیلان ) در رابطه با ایده پردازی و چگونگی تفکر درست مطالبی را بیان نمودند. این برنامه با اجرای مسابقه پانتومیم و پذیرایی پایان یافت.
آدرس کوتاه :