بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست اتحادیه دانشجویی مغز و شناخت کشور برگزار گردید

نشست اتحادیه دانشجویی مغز و شناخت کشور برگزار گردید


نشست اتحادیه دانشجویی مغز و شناخت کشور برگزار گردید

در نشست اتحادیه دانشجویی مغز و شناخت کشور که  مورخ 13 شهریور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، طوبی حمیدی دبیر انجمن علمی دانشجویی مغز و شناخت دانشگاه گیلان به عنوان نائب دبیر اتحادیه دانشجویی مغز و شناخت انتخاب گردید.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن تبریک به جامعه دانشگاهی، توفیقات روز افزون ایشان را آرزو می نماید.