بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست «تدابیر طب ایرانی در مزاج های مختلف» برگزار نمود

نشست «تدابیر طب ایرانی در مزاج های مختلف» برگزار نمود


نشست «تدابیر طب ایرانی در مزاج های مختلف» برگزار نمود

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دومین نشست با موضوع «تدابیر طب ایرانی در مزاج های مختلف» ویژه  کارمندان  و دانشجویان دانشگاه گیلان را  روز چهارشنبه 6 آذرماه 98  در تالار حکمت برگزار نمود.

شایان ذکر است به همکاران شرکت کنندگان در این نشست گواهی آموزش کارکنان داده شد.