بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست «بررسی سند الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت»

نشست «بررسی سند الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت»


نشست «بررسی سند الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت»

نشست «بررسی سند الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت» در معاونت فرهنگی دانشگاه گیلان برگزار گردید. این نشست با حضور مسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در مورخ ۹۷/۱۱/۶ در اتاق شورای معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد. مهمان ویژه این جلسه دکتر رضا معصومی راد بودند.