بستن
FA EN AR RU FR CHI

نساجی

نساجی


نساجی

 دبیر انجمن علمی شماره همراه استاد مشاور شماره همراه
سیده محدثه صفوی   دکتر مصطفی جمشیدی ایوانکی  

آخرین اخبار و اطلاعیه

آیین معارفه مقطع کارشناسی  ورودی 99

نقاشی کارگاه نساجی

بازدیدکارخانه ی هیروفیل رشت ( بخش منسوجات بی بافت)

کارگاه مد شناسی

کارگاه رنگ شناسی