بستن
FA EN AR RU FR CHI

نخستین همایش ملی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی در دانشگاه گیلان برگزار شد.

نخستین همایش ملی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی در دانشگاه گیلان برگزار شد.


نخستین همایش ملی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی در دانشگاه گیلان برگزار شد.

نخستین همایش ملی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی، در تاریخ 13 اردیبهشت 1396 در دانشگاه گیلان برگزار شد. در آغاز برنامه دکتر رستمی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دکتر شکرگزار عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه و دبیر همایش در راستای موضوع همایش، مطالبی را بیان کردند. در ادامه دکتر یاسوری دبیر علمی؛ گزارشی از مقالات ارسالی و همچنین حجت گلچین فر دبیر اجرایی؛ مطالبی درباره نحوه برگزاری همایش ارائه نمودند. سپس دکتر محمدحسین رامشت درباره «هویت مکانی و سازندهای اجتماعی»،دکتر احمد پوراحمد «نقش تشکل های مردم نهاد در بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمد شهری» و خانم دکتر کاظمی نیا نیز در مورد «برندسازی در گردشگری» سخنرانی نمودند. لازم به ذکر است در بخشی دیگر از این همایش؛ 9 مقاله پذیرفته شده به صورت حضوری ارائه گردید که 4 مقاله از دانشگاه گیلان بود.بعد از اتمام ارائه مقالات، پنل تخصصی پیرامون «علم جغرافیا در ایران» با حضور دکتر رامشت، دکتر یاسوری، دکتر شکرگزار، دکتر حاجی نژاد، دکتر حسن پور، دکتر شاه زیدی و دکتر آقائی زاده تشکیل شد. بازدید از موزه و آزمایشگاه سنگ شناسی گروه جغرافیا و  تقدیر از مهمانان ویژه، از دیگر برنامه های این همایش بود. تصاویر    
آدرس کوتاه :