بستن
FA EN AR RU FR CHI

نخستین نشست کتابخوانی دانشجویان روانشناسی

نخستین نشست کتابخوانی دانشجویان روانشناسی


نخستین نشست کتابخوانی دانشجویان روانشناسی

انجمن علمی دانشجویی روانشناسی نخستین نشست کتابخوانی را مورخ 5 آذر 96، ساعت 9 الی 10 در خانه فرهنگ برگزار نمود. این برنامه با هدف ایجاد برنامه ای مدون برای مطالعه عناوین مهم رشته روانشناسی،پاسخگویی به سوالات دانشجویان،پیشرفت علمی دانشجویان برگزار گردید. در این جلسه مشورت هایی در زمینه افق ها و اهداف نشست، منابع مورد مطالعه، سطح، سرعت و روند جلسات، برنامه های تکمیلی از جمله برگزاری سمینار و...  صورت گرفت.همچنین ضمن تعیین منابع و محتوای جلسات آتی، برنامه مطالعه یک ماهه شرکت کنندگان مشخص شد. برای آغاز این نشست، کتاب روانشناسی عمومی هیلگارد به عنوان یکی از منابع اصلی، انتخاب شد. لازم به ذکر است این برنامه با همکاری دکتر عذرا زبردست عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان هر ماه برگزار می گردد.