بستن
FA EN AR RU FR CHI

نخستین جشنواره کدو

نخستین جشنواره کدو


نخستین جشنواره کدو

انجمن های علمی دانشجویی علوم باغبانی، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و علوم مهندسی و صنایع غذایی دانشگاه گیلان نخستین جشنواره کدو را در دانشگاه گیلان برگزار می نماید زمان : 17 الی 21  آذر ماه 97 مکان : روبروی دانشکده ادبیات و علوم انسانی