بستن
FA EN AR RU FR CHI

نخستین جشنواره دانشجویی ادبیات سلامت

نخستین جشنواره دانشجویی ادبیات سلامت


نخستین جشنواره دانشجویی ادبیات سلامت

نخستین جشنواره دانشجویی ادبیات سلامت با هدف ترغیب نویسندگان به خلق آثار ادبی در حوزه سلامت، برگزار می گردد. دستورالعمل جشنواره مهلت ارسال آثار : 30 آبان ماه 97