بستن
FA EN AR RU FR CHI

نتایج هشتمین دوره انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی

نتایج هشتمین دوره انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی


نتایج هشتمین دوره انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی

هشتمین دوره انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی با رعایت شرایط و مقررات انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی، در روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 95 در خانه فرهنگ دانشگاه گیلان برگزار گردید.

شایان ذکر است پس از ثبت نام 4 نفر از مدیران مسئول جهت کاندیداتوری، در روز رأی گیری در مجموع 20 رأی از شرکت کنندگان در انتخابات اتخاذ شد که پس از شمارش آراء کاندیدهای با اسامی ذیل به ترتیب بیشترین آرا را به خود اختصاص دادند و به عنوان نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی جهت عضویت در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه انتخاب گردیدند.

1 ـ مدیر مسئول نشریه دنیای درون : مهرزاد امیدوار

2 ـ مدیر مسئول نشریه صفر و یک: سعید ضیاءدید

3 ـ مدیر مسئول نشریه سیاه مشق: معصومه رضایی