بستن
FA EN AR RU FR CHI

نتایج انتخابات کمیسیون تشکیلات، هیئت نظارت و هئیت رئیسه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

نتایج انتخابات کمیسیون تشکیلات، هیئت نظارت و هئیت رئیسه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان


نتایج انتخابات کمیسیون تشکیلات، هیئت نظارت و هئیت رئیسه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

نتایج انتخابات کمیسیون تشکیلات ،هیئت نظارت و هیئت رئیسه اتحادیه که بصورت مجازی و همزمان با مجمع فروردین ماه ۱۴۰۰ برگزار شد به شرح زیر اعلام گردید:

کمسیون تشکیلات و امور شهرستان ها:

آقای میلاد هاشمی از دفتر جاد دانشگاه صنعت نفت اهواز

آقای  محمد ناصری از دفتر جاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

آقای محمد مهدی احمدی از دفتر جاد دانشگاه ارومیه

هیئت نظارت:

آقای سجاد مرتضی پور از دفتر جاد دانشگاه کردستان

آقای علی جهرمی از دفتر جاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

هیئت رئیسه:

آقای عباس نظری از دفتر جاد دانشگاه  بین‌المللی امام خمینی قزوین

آقای محمدرضا ضیاءآبادی از دفتر جاد دانشگاه گیلان

تشکل_جامعه_اسلامی_دانشجویان_دانشگاه_گیلان jad_guilan@

 

آدرس کوتاه :