بستن
FA EN AR RU FR CHI

نباید توریسم را، به بهره برداری اقتصادی تقلیل داد.

نباید توریسم را، به بهره برداری اقتصادی تقلیل داد.


نباید توریسم را، به بهره برداری اقتصادی تقلیل داد.

جناب آقای دکتر فریدون رحیم زاده مدیر کل محترم سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در همایش گفتمان اعتدال،دیپلماسی فرهنگی و توسعه گردشگری در 24 خرداد ماه 94 در دانشگاه گیلان اظهار داشتند؛ پروژه گردشگری پروژه خطیری است. ای بسا لازم باشد که جاذبه های استان رونمایی نشوند چون در شرایط فعلی هر مقداری که سعی در نشان دادن جاذبه ها می کنیم، ممکن است به تخریب آن جاذبه بیانجامد.

وی افزود: ما مثلاً برای بهره برداری از پتروشیمی و نفت، ساختار درست و صحیح را تدارک دیده ایم  ولی آیا در حوزه های گردشگری نیز چنین زمینه ای را تدارک دیده ایم. اگر چنین ساختاری را تدارک ندیده باشیم، عمل ویترینی کردن جاذبه های گردشگری به تخریب آن جاذبه و طبیعت می انجامد. بنابراین حوزه توسعه گردشگری در ایران تا اطلاع ثانوی یک حوزه پارادوکسیکال است ، و از دل توسعه ضد توسعه در می آید، زیرا طبیعت را به بهانه پروژه توسعه گردشگری تخریب می کنیم.

برای رشد فرهنگ گردشگری باید آموزش داده شود، و توریسم و گردشگری از پروژه به پروسه تبدیل شود. نباید توریسم را به بهره برداری اقتصادی تقلیل داد. اگر صرفاً منافع اقتصادی مدنظر باشد بعد از بیست سال چیزی از جاذبه های گیلان باقی نمی ماند.