بستن
FA EN AR RU FR CHI

میزگرد دانشجویی فرار مغزها برگزار شد

میزگرد دانشجویی فرار مغزها برگزار شد


میزگرد دانشجویی فرار مغزها برگزار شد

میزگرد مزبور با محوریت بحث های دانشجویی و با مدیریت دکتر محمد امین کنعانی عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 98 از ساعت 14 الی 16 در تالار حکمت توسط کانون آسیب های اجتماعی و با همکاری کانون تئاتر و صلح و دوستی برگزار شد.

دو دانشجو، یکی از گروه علوم سیاسی و دیگری از گروه اقتصاد نقطه نظرهای متفاوتی در راستای موضوع فرار مغزها را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند.

دانشجوی گروه اقتصاد، فرار مغزها را از جنبه اقتصادی آن مورد توجه قرار داد و به پیامدهای وابستگی اقتصادی بر اثر فقدان نخبگان در کشور و اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.

دانشجوی گروه علوم سیاسی به موضوع فرار مغزها از جنبه اجتماعی آن پرداخت زیرا تا قبل از سخنرانی وی بحث هایی درباره جنبه اقتصادی و سیاسی موضوع مزبور ارایه شده بود و راه پیشرفت کشور و جلوگیری از فرار مغزها و ماندگاری نخبگان کشور را در دست خود نخبگان و تلاش و خواست خودشان می دید.

دکتر کنعانی به صورت جامع تری به موضوع فرار مغزها پرداختند و جوانب مختلف آن از جمله جنبه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی را مورد توجه قرار دادند و در کنار آن اطلاعات جمعیت شناختی خود را در اختیار حضار قرار دادند.

بعد از سخنرانی به دوستان حاضر در برنامه فرصتی برای بیان نظرات و سؤالاتشان داده شد که دو دانشجوی ارشد به بیان نظر خود درباره موضوع مربوط پرداختند. یکی، علت فرار مغزها را درکنار تمامی مسائل مطرح شده به برآورده نشدن نیاز عاطفی جوانان نیز مربوط دانست و تفکیک های جنسیتی که ایجاد کننده خلاء های عاطفی از کودکی تا بزرگسالی می شود را مورد نقد قرار داد.

دیگری، به نبود حداقل امکانات رفاهی برای بخش عظیمی از جمعیت اشاره کرد و گویای آن بود که نبود نقطه امید و آینده ای روشن حتی با وجود تلاش های بی امان برای ساختن زندگی بهتر چاره ای جز مهاجرت باقی نخواهد گذاشت.

بخش پایانی برنامه نیز اجرای استند آپ کمدی بود.