بستن
FA EN AR RU FR CHI

موفقیت دانشجوی قرآنی دانشگاه گیلان در سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور

موفقیت دانشجوی قرآنی دانشگاه گیلان در سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور


موفقیت دانشجوی قرآنی دانشگاه گیلان در سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور

در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور، مرحله سراسری که به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان  بصورت مجازی برگزار شد، آقای محمدرسول اجتماعی دانشجوی ارشد رشته ادبیات دانشگاه گیلان در رشته آوایی(اذان) حائز رتبه اول شد.

معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه گیلان ضمن تبریک به این دانشجوی عزیز برای ایشان و سایر دانشجویان قرآنی دانشگاه که به مرحله سراسری راه پیدا کرده بودند، آرزوی موفقیت دارد.

آدرس کوتاه :