بستن
FA EN AR RU FR CHI

مهندسی آب

مهندسی آب


مهندسی آب

 دبیر انجمن علمی شماره همراه استاد مشاور شماره همراه
مریم پورصفر   دکتر سمیه جنت رستمی  

 

آخرین اخبار و اطلاعیه

کارگاه نرم افزار mod flow

زمان برگزاری برنامه: روز های 96/1/30 و 96/2/13

تعداد دانشجویان شرکت‌کننده:40 نفر

دو کارگاه 8 ساعته در دو روز مجزا با حضور دکتر جنت رستمی و 40 نفراز دانشجویان برگزار شد. در هر کارگاه مدرس ابتدا مقدمه ای درباره نرم افزار بیان نمود و با توضیحات و آموزش عملی نرم افزار ادامه پیدا کرد. این کارگاه برای افزایش سطح علمی دانشجویان در مورد نرم افزار mod flow صورت گرفت که معمولا در بازار کار گروه مهندسی آب نقش مهمی دارد.

     

آدرس کوتاه :