بستن
FA EN AR RU FR CHI

مناظره با موضوع: بررسی کارنامه تفکر لیبرالی و انقلابی پس از انقلاب

مناظره با موضوع: بررسی کارنامه تفکر لیبرالی و انقلابی پس از انقلاب


مناظره با موضوع: بررسی کارنامه تفکر لیبرالی و انقلابی پس از انقلاب

تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان و انجمن اسلامی دانشگاه گیلان برگزار می کنند:
مناظره با موضوع: بررسی کارنامه تفکر لیبرالی و انقلابی پس از انقلاب 
 
نماینده جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان: آقای محمد برم مشگینی عضو کمیسیون سیاسی و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی 
 
نماینده انجمن اسلامی آقای امیر کاویانی دبیر اسبق تشکیلات انجمن اسلامی و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی 
 
مناظره در پیج رسمی اینستاگرامی دو تشکل به نشانی زیر برگزار می گردد
jad_guilan@
anjomaneslamisug@
 
زمان: شنبه 1خرداد ساعت: 22:00
آدرس کوتاه :