بستن
FA EN AR RU FR CHI

معرفی کانون‌های فرهنگی

معرفی کانون‌های فرهنگی


معرفی کانون‌های فرهنگی

معرفی کانون‌ها و مجامع فرهنگی:

امورکانونها و مجامع فرهنگی به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیتهای فرهنگی دانشجویان؛ سامان بخشیدن به خواسته ها و تلاشهای خودانگیخته فرهنگی ، هنری و اجتماعی دانشجویی ؛ حمایت و هدایت این گروه از فعالیتها در جهت نیل به ارزشهای متعالی اسلامی ؛ ارتقاء سطح همکاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در امور دانشگاهها ؛ تاًسیس و تقویت نهادههای مدنی و غیر دولتی و قانونمندی حوزه فعالیتهای فرهنگی دانشجویان بر اساس ضوابط مندرج در ایین نامه در دانشگاهها فعالیت می نمایند.

راهبردها و خط مشی های اجرایی دفتر امور کانونها و مجامع فرهنگی :

1ـ ارتقاء و بهبود و توسعه فعالیتها و برنامه های فرهنگی با توجه به سیاستهای کلان، ضرورتها و اولویتهای مندرج در اصول برنامه‌های توسعه. الف) تعمیق معنویت و گسترش علوم، معارف و ارزش های اسلامی و انسانی. ب) توجه به میراث ملی و بومی و ارزش های نهفته در فرهنگ مناطق کشور و تبیین و بازشناسی اندیشه‌ها و افکار بزرگان فرهنگی در عصر معاصر ج) توجه ویژه به سرمایه‌های اجتماعی مجموعه دانشجویی اعم از: ـ ارتقای سطح آگاهی ـ ارتقای سلامت جسم و روان ـ تشویق به نقد، نظر و توسعه فرهنگ علمی ـ بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی 2ـ قانونمندی تعمیق و نهادینه کردن مشارکت دانشجویان در فعالیتهای فرهنگی (قوام قانونمندی ـ رقابت ـ توجه به حقوق اکثریت): الف) قانونمند نمودن، تقویت و توسعه نهادهای مشارکتی دانشجویی. (نظیر کانونهای فرهنگی، هنری و … ، در سطح درون دانشگاهی و مجامع کانونهای فرهنگی و هنری در سطح سراسری): ـ تدوین، اصلاح و تکمیل آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی درون سازمانی (در سطح وزارت) به منظور حمایت قانونی از فعالیتهای نهادهای فرهنگی دانشجویان و نظارت بر اجرای دقیق آنها. ـ استحکام جایگاه قانونی نهادهای فرهنگی دانشجویان و تقویت بنیه محتوایی و افزایش توان فکری این نهادها به منظور بهره‌مندی تخصصی از مشارکت آنها. ـ مشارکت در قانون گذاری و تصمیم‌سازی کلان از طریق حضور رسمی نمایندگان در شوراهای تصمیم گیرنده و مؤثر در داخل دانشگاهها و سطوح بالاتر (حوزه وزارت و … ) ـ مشارکت و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فعالیتها و برنامه‌های فرهنگی (نظیر جشنواره‌ها، سمینارها، هفته‌های فرهنگ و هنر در سطج دانشگاهی و سراسری) ب) نهادینه کردن مشارکت دانشجویان و نهادهای دانشجویی در ساختارهای برون دانشگاهی: ـ مشارکت نهادهای دانشجویی با سایر ارگانها و نهادهای فرهنگی غیر دانشگاهی، جهت برنامه‌ریزی و اجرای فعالیتهای فرهنگی با حضور رسمی نمایندگان آنها در حوزه‌های تصمیم‌گیرنده و سیاستگذار در سطح داخلی و بین‌المللی(عقد تفاهم‌نامه و … ) ـ نهادینه کردن جایگاه قانونی نهادهای دانشجویی در قالب نهادهای مدنی به منظور بهره‌مندی از تخصص و مشارکت آنها در سایر نهادها و ارگانهای رسمی کشور 3ـ بسترسازی در جهت تخصصی شدن فعالیتهای فرهنگی، دانشجویی (بهره‌برداری بهینه از اعتبارات؛ توسعه امکانات و فضاهای فرهنگی؛ ایجاد تحرک و پویایی فکری در دانشجویان با تقویت حوزه‌های تفکر ـ تشکیلات و اجرا از طریق پژوهش ـ آموزش ـ حمایت و پشتیبانی ) الف) پژوهش: ـ تبیین، طراحی و بهره‌برداری از مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در مراکز معتبر داخلی و خارجی و تهیه بانکهای اطلاعاتی جهت بهره‌برداری دانشجویان فعال در کانونها، نهادها و تشکلهای فرهنگی ـ تقویت بنیه علمی کانونها و نهادهای فرهنگی از طریق: بهره‌مندی بهینه از نتایج پژوهشهای مرتبط جهت بهبود نظام تشکیلاتی و محتوایی فعالیتهای دانشجویی (در سطوح ستادی، مدیریتی، برنامه‌ریزی و اجرا) ـ ایجاد و تقویت کتابخانه های تخصصی فرهنگی، تهیه جزوات آموزشی، فرهنگی و دانشجویی ب) آموزش: ـ برپایی کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی متمرکز و نیمه متمرکز جهت ارتقاء دانشجویان فعال فرهنگی و تربیت نیروهای نخبه و کارآمد دانشجویی ـ تهیه کتاب و جزوات آموزشی ـ حمایت از طرحهای دانشجویی در جهت رشد و توسعه آموزشی و فرهنگی دانشجویان ج) حمایت و پشتیبانی: ـ افزایش سقف اعتبارات فرهنگی و طراحی نظام‌ تخصیص اعتبارات، امکانات و تجهیزات فرهنگی کانونهای دانشگاهها و نظارت بر استفاده بهینه از آنها. ـ حمایت از طرحهای کانونها ـ ایجاد شبکه ارتباطی رایانه‌ای و تأسیس سایتها و بانک های اطلاعات تخصصی حوزه کانونهای فرهنگی دانشجویان 4ـ تقویت ارتباط درون سازمانی و برون سازمانی ـ ارتباط با دانشگاهها ـ ارتباط با سازمانها و نهادهای مرتبط با فعالیتهای فرهنگی ـ معرفی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها به سازمانهای بیرونی از طریق شبکه اطلاع رسانی و نشریه

نام و نام خانوادگی کارشناس واحد: خانم مریم قنادی

سازمان مرکزی دانشگاه ـ طبقه سوم ـ معاونت فرهنگی و اجتماعی