بستن
FA EN AR RU FR CHI

معرفی انجمن های علمی دانشجویی همزمان با ثبت نام ورودی های جدید سال تحصیلی 99 ـ 98

معرفی انجمن های علمی دانشجویی همزمان با ثبت نام ورودی های جدید سال تحصیلی 99 ـ 98


معرفی انجمن های علمی دانشجویی همزمان با ثبت نام ورودی های جدید سال تحصیلی 99 ـ 98

 انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم پایه به منظور آشنایی دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 99 ـ 98  با انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان همزمان با ثبت نام از 31 شهریور ماه لغایت 2 مهر ماه میزی را در دانشکده برپا نمود.

شایان ذکر است  اسامی 5 انجمن علمی فعال در دانشکده به شرح زیر می باشد :

رشته ای : فیزک، شیمی و زیست

بین رشته ای : نجوم و صنایع شیمیایی