بستن
FA EN AR RU FR CHI

معارفه ی دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی ورودی 98

معارفه ی دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی ورودی 98


معارفه ی دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی ورودی 98

 انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی، معارفه­ی دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی ورودی 98  دانشگاه گیلان را تاریخ 11 آذر ماه 98 در تالار حکمت برگزار نمود. در این مراسم دکتر عبدالرضا تحریری مدیرِ گروهِ زبان و ادبیات انگلیسی، به معرفیِ هیاءت علمیِ این رشته پرداخت در ادامه، اساتیدِ گروه رشته­ی تحصیلی خود را معرفی و به توضیح درباره­ی آینده­ی این رشته و گرایش­های مختلفِ زبان و ادبیات انگلیسی پرداختند. سپس یکی از دانشجویان عضو انجمن علمی به منظور تشویقِ دانشجویان برای فعالیت درانجمن برنامه های  انجام شده را معرفی نمود.