بستن
FA EN AR RU FR CHI

معارفه ورودی 95 گروه جغرافیا

معارفه ورودی 95 گروه جغرافیا


معارفه ورودی 95 گروه جغرافیا

انجمن علمی دانشجویی جغرافیا دانشگاه گیلان همانند سالهای پیش جلسه معارفه ورودی های جدید را برگزار نمود. این جلسه با حضور اکثریت اعضای هیأت علمی گروه جغرافیا دانشگاه گیلان و دانشجویان ورودی جدید و ورودی های ما قبل، در تاریخ 1395/7/25 در تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. در این جلسه هر یک از اساتید محترم گروه جغرافیا مطالبی رابیان کردند و  در ادامه جلسه پرسش و پاسخ مطرح گردید.

سپس دبیر انجمن علمی دانشجویی جغرافیا و  مدیر مسئول  نشریه نگاه جغرافیا در مورد  فعالیتهای انجمن و اتحادیه انجمنهای علمی مطالبی را ارائه کردند.

در این جلسه فرم های عضویت در انجمن علمی دانشجویی جغرافیا دانشگاه گیلان  نیز بین حضار پخش شد.

untitled-2
آدرس کوتاه :