بستن
FA EN AR RU FR CHI

معارفه دانشجویان ورودی98 مهندسی صنایع غذایی

معارفه دانشجویان ورودی98 مهندسی صنایع غذایی


معارفه دانشجویان ورودی98 مهندسی صنایع غذایی

به همت انجمن علمی دانشجویی  علوم و صنایع غذایی مراسم معارفه دانشجویان ورودی 98 رشته مهندسی صنایع غذایی در تاریخ 29 مهر ماه 98 در تالار آوینی دانشکده کشاورزی برگزار گردید.

پخش کلیپ هایی مرتبط با رشته مهندسی صنایع غذایی، سخنرانی اساتید برای آشنایی بیشتر دانشجویان با رشته مهندسی صنایع غذایی، سخنرانی یکی از فارغ التحصیل های فعال در صنعت غذا، سخنرانی دبیر انجمن برای معرفی انجمن های علمی به ویژه انجمن علمی علوم و مهندسی صنایع غذایی،تقدیر از اعضای فعال انجمن پیشیناز جمله برنامه های این مراسم بود.

آدرس کوتاه :