بستن
FA EN AR RU FR CHI

معارفه دانشجویان اقتصادکشاورزی ورودی 1398

معارفه دانشجویان اقتصادکشاورزی ورودی 1398


معارفه دانشجویان اقتصادکشاورزی ورودی 1398

انجمن علمی دانشجویی اقتصاد کشاورزی، مراسم معارفه دانشجویان ورودی 1398 دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را با حضور 30 نفر از دانشجویان این رشته و اعضای هیات علمی گروه در تاریخ 17 مهر ماه 98 در سالن شهید آوینی برگزار نمود.

در این مراسم دکتر محمد کاوسی،مدیرگروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مطالبی در راستای امورآموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی بیان نمود.

پخش کلیپ فعالیت های انجمن علمی، معرفی دبیر انجمن، شورای مرکزی انجمن، اهدای پیکسل یادگاری و چارت ترمیک به حاضرین از دیگر برنامه های این معارفه بود.