بستن
FA EN AR RU FR CHI

معارفه اساتید مشاور و دبیران انجمن های علمی گروههای آموزشی دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان

معارفه اساتید مشاور و دبیران انجمن های علمی گروههای آموزشی دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان


معارفه اساتید مشاور و دبیران انجمن های علمی گروههای آموزشی دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان

جلسه معارفه اساتید مشاور و دبیران انجمن های علمی گروههای آموزشی دانشکده فنی ومهندسی شرق گیلان با حضور خانم زارع کارشناس انجمن علمی دانشجویی دانشگاه و اساتید مشاور و دبیران انجمن های علمی گروه های آموزشی دانشکده در روز چهارشنبه مورخ 93/08/27 در سالن شورای دانشکده برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه خانم زارع ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشجویان، به بیان اهم فعالیت های انجام شده پیشین دانشکده پرداختند و سپس به برنامه های قابل اجرا در هریک از حوزه های انجمن های علمی دانشجویی و کانون های فرهنگی وهنری دانشجویی اشاره نمودند.

در ادامه کارشناس انجمن علمی دانشجویی دانشگاه ضمن معرفی اساتید مشاور محترم دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان به پرسش های مطرح شده از سوی حاضران پاسخ دادند و به همکاری مستمر اساتید محترم مشاور با دبیران انجمن ها و جذب دانشجویان به عضویت در انجمن های علمی و رسیدن به تحقق اهداف انجمن های علمی دانشجویی تأکید نمودند و در پایان این نشست مقرر گردید انجمن های علمی وکانون های فرهنگی و هنری تحت نظر اساتید مشاور طرح های مورد نظر خود را به صورت مدون به معاونت فرهنگی دانشگاه ارائه نمایند.