بستن
FA EN AR RU FR CHI

مسابقه کشوری نجات تخم مرغ

مسابقه کشوری نجات تخم مرغ


مسابقه کشوری نجات تخم مرغ

دومین دوره مسابقه کشوری سازه نجات( تخم مرغ )  توسط دانشگاه علم و فناوری مازندران برگزار می گردد. مهلت ثبت نام : 20 دی الی 25 بهمن ماه97 زمان برگزاری: 7 و 8 اسفند ماه 97
آدرس کوتاه :