بستن
FA EN AR RU FR CHI

مسابقه کتابخوانی « رسول مهربانی » ویژه هفته وحدت و هفته کتابخوانی

مسابقه کتابخوانی « رسول مهربانی » ویژه هفته وحدت و هفته کتابخوانی


مسابقه کتابخوانی « رسول مهربانی » ویژه هفته وحدت و هفته کتابخوانی

به مناسبت هفته وحدت و هفته کتابخوانی مسابقه کتابخوانی «رسول مهربانی» با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان از طریق سایت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان ec.nahad.ir برگزار می گردد.

شرایط و نحوه شرکت در مسابقه:

الف. شرکت برای عموم دانشگاهیان آزاد می باشد.

ب. بازه زمانی شرکت در مسابقه 98.8.19 لغایت 98.9.10 می باشد.

ج. جوایز فقط به شرکت کنندگان از دانشگاه گیلان اختصاص می یابد.

د. فقط دانشجویان گرامی می توانند از گواهی این دوره در امور آموزشی استفاده نمایند.