بستن
FA EN AR RU FR CHI

مسابقه ملی سایکو ماسک

مسابقه ملی سایکو ماسک


مسابقه ملی سایکو ماسک

 مسابقه ملی سایکو ماسک  توسط دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم تحقیقات و فناوری، اداره مشاوره دانشجویی ومرکزبهداشت و سلامت دانشگاه سمنان،مرکز مشاوره دانشجویی و مرکز بهداشت و درمان دانشگاه صنعتی شریف، کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه های سمنان و صنعتی شریف ودانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد . جهت کسب اطلاعات  بیشتر به  شیوه نامه مسابقه مراجعه نمایید.
 
آدرس کوتاه :