بستن
FA EN AR RU FR CHI

مراسم گرامی داشت هفته وحدت ـ 3 آذر ماه 97 ـ تالار حکمت دانشگاه گیلان

مراسم گرامی داشت هفته وحدت ـ 3 آذر ماه 97 ـ تالار حکمت دانشگاه گیلان


مراسم گرامی داشت هفته وحدت ـ 3 آذر ماه 97 ـ تالار حکمت دانشگاه گیلان