بستن
FA EN AR RU FR

مراسم میثاق با شهدا همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس31 شهریور ماه 95 مزار شهدای گمنام دانشگاه گیلان

مراسم میثاق با شهدا همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس31 شهریور ماه 95 مزار شهدای گمنام دانشگاه گیلان


مراسم میثاق با شهدا همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس31 شهریور ماه 95 مزار شهدای گمنام دانشگاه گیلان