بستن
FA EN AR RU FR

مراسم میثاق با شهدا به مناسبت گرامی داشته هفته دفاع مقدس ـ 7 مهر ماه 98

مراسم میثاق با شهدا به مناسبت گرامی داشته هفته دفاع مقدس ـ 7 مهر ماه 98


مراسم میثاق با شهدا به مناسبت گرامی داشته هفته دفاع مقدس ـ 7 مهر ماه 98