بستن
FA EN AR RU FR CHI

مراسم معارفه مسئول بسیج کارمندان دانشگاه گیلان

مراسم معارفه مسئول بسیج کارمندان دانشگاه گیلان


مراسم معارفه مسئول بسیج کارمندان دانشگاه گیلان

مراسم معارفه مسئول بسیج کارمندان دانشگاه گیلان در روز سه شنبه مورخ 93/04/31 برگزار شد.

جلسه معارفه مسئول بسیج کارمندان دانشگاه گیلان روز گذشته با حضور جناب آقای دکتر رضی رییس دانشگاه گیلان، مسئولان بسیج کارمندان استان گیلان، معاون و مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و تنی چند از اعضای بسیج کارمندان دانشگاه گیلان در سالن جلسات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه جناب آقای علی اکبر حسین خواه از اعضای محترم حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه برای دومین بار به عنوان مسئول بسیج کارمندان این دانشگاه معرفی گردید.

در پایان جلسه با اهدا حکم مسئولیت، علی اکبر حسین خواه به عنوان مسئول بسیج کارمندان دانشگاه گیلان منصوب و با اهدا لوح تقدیر از زحمات برخی از اعضای بسیج کارمندان خواهر و برادر دانشگاه تشکر گردید.