بستن
FA EN AR RU FR CHI

مراسم روز دانشجو با حضور نماینده محترم ولی فقیه آیت الله دکتر فلاحتی ـ مصلی شهر رشت

مراسم روز دانشجو با حضور نماینده محترم ولی فقیه آیت الله دکتر فلاحتی ـ مصلی شهر رشت


مراسم روز دانشجو با حضور نماینده محترم ولی فقیه آیت الله دکتر فلاحتی ـ مصلی شهر رشت