بستن
FA EN AR RU FR CHI

مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان برگزار شد.


مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان برگزار شد.

مراسم تودیع آقای حافظ همت پور معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه در تاریخ 95/04/06 انجام شد و از خدمات، زحمات و تلاشهای ایشان در طی تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی گردید. همچنین آقای مازیار نبی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شهرسازی(برنامه ریزی شهری) به عنوان مسئول بسیج دانشجویی جدید دانشگاه گیلان معرفی گردید.

شایان ذکر است این مراسم با حضور ریاست دانشگاه گیلان، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان و نمایندگان بسیج دانشجویی استان و اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه دراتاق شورای ریاست برگزار گردید.