بستن
FA EN AR RU FR CHI

مراسم تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمان های معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) ـ 13 خرداد ماه 99

مراسم تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمان های معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) ـ 13 خرداد ماه 99


مراسم تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمان های معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) ـ 13 خرداد ماه 99