بستن
FA EN AR RU FR CHI

مراسم بازنشستگی آقای محمد حسن برومند

مراسم بازنشستگی آقای محمد حسن برومند


مراسم بازنشستگی آقای محمد حسن برومند

مراسم بازنشستگی آقای محمد حسن برومند مدیر خانه فرهنگ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان، باحضور خانم دکتر کریمی معاونت فرهنگی و اجتماعی، آقای دکتر یعقوبی مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و کارشناسان حوزه معاونت روز چهارشنبه 14 شهریور ماه 97 در سالن شورای معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد. در این مراسم از زحمات ارزشمند، صادقانه و بی دریغ آقای برومند در طی دوران سی ساله خدمت ایشان در بخش های مختلف دانشگاه و در عرصه ی فرهنگی و اجتماعی تقدیر گردید .