بستن
FA EN AR RU FR CHI

مراسم استقبال از ورودی های جدید94 ـ تالار حکمت دانشگاه گیلان

مراسم استقبال از ورودی های جدید94 ـ تالار حکمت دانشگاه گیلان


مراسم استقبال از ورودی های جدید94 ـ تالار حکمت دانشگاه گیلان

IMG_1177 IMG_1178 IMG_1179 IMG_1189 IMG_1190 IMG_1199 IMG_1204 IMG_1207 IMG_1209 IMG_1210 IMG_1213 IMG_1214 IMG_1215 IMG_1217