بستن
FA EN AR RU FR CHI

مراسم اختتامیه جشنواره حرکت داخلی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان

مراسم اختتامیه جشنواره حرکت داخلی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان


مراسم اختتامیه جشنواره حرکت داخلی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان

مراسم اختتامیه جشنواره حرکت داخلی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان با حضور خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر علی یعقوبی مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی،خانم زارع کارشناس انجمن های علمی دانشجویی و دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان در روز سه شنبه مورخ 17 مهر ماه 97 در اتاق شورای معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد. از برنامه های این مراسم : ـ معرفی انجمن ها علمی برتر و تقدیر از دبیران این انجمن ها ـ تقدیر از مجریان طرح های برگزیده ارسالی به جشنواره ملی حرکت ـ تقدیر از دیگر آثار برگزیده انجمن های علمی در سطح دانشگاه گیلان ـ نمایش پوسترهای ارسالی به جشنوراه ملی و ارائه نکاتی پیرامون گزارش نویسی