بستن
FA EN AR RU FR CHI

فعالیت های خیرخواهانه بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان در خصوص مقابله با کرونا

فعالیت های خیرخواهانه بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان در خصوص مقابله با کرونا


فعالیت های خیرخواهانه بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان در خصوص مقابله با کرونا

جهت مشارکت درخرید پارچه واقلام مورد نظرکمک های خود را به شماره کارت 5859831053271291  به نام رضا سهیلی واریز کرده وفیش های خود را برایofogh57_gu@ بسیج دانشجوی دانشگاه گیلان ارسال نمایید.

ـ تهیه و توزیع 105 بسته معیشتی، بهداشتی و فرهنگی در استان گیلان

ـ گامهای مهربان  توزیع 60بسته اقلام غذایی

ـ اهدای  48 عدد گان ، 100 جفت دستکش،  100 عدد ماسک طبی مخصوص، 100 عدد ماسک تولید کارگاه و 100 عدد شیلد، به بیمارستان  شفا رشت

ـ تهیه و اهدای 21 بسته اقلام  غذایی و بهداشتی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان به خانواده های  محروم تحت پوشش گروه جهادی فردوس  در شهرستان رشت

ـ تهیه وتوزیع 12 بسته اقلام غذایی و بهداشتی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان برای خانواده های محروم و کم در آمد در شهرستان لنگرود

ـ تهیه و توزیع 12 بسته اقلام غذایی و بهداشتی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان به خانواده های محروم در شهرستان صومعه سرا

ـ اهدای 300 عدد شیلد مخصوص بخش های مراقبت از بیماران حاد تنفسی و کرونایی به بیمارستان رازی رشت 

ـ اهدای 70 عدد گان، 200دستکش لاتکس، 800 پد الکلی و 21 لیتر محلول ضدعفونی کننده دست به بیمارستان شهید نورانی تالش

ـ اهدای 30عدد گان ،200دستکش لاتکس، 292 پد الکلی و 12 لیتر محلول ضدعفونی کننده دست به بیمارستان شهدای رضوانشهر

 

ـ اهدای 50 عدد گان و 400 دستکش لاتکس به بیمارستان امام خمینی صومعه سرا 

 

ـ جمع آوری چرخهای خیاطی جهت مستقر کردن درکارگاه تولید ماسک

ـ تحویل 150 عدد گان به همراه  4000 پد الکلی به بیمارستان امینی لنگرود 

ـ دوخت ماسک بهداشتی برای توزیع در بیمارستان ها، مشاغل پر خطر و حاشیه شهر

ـ مصاحبه اختصاصی بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان با دکتر صیادی عضو هیأت علمی گروه مشاوره دانشگاه گیلان : پیرامون ارائه چند راه  حل موثر برای مقابله با استرس ناشی از انتشار ویروس کرونا

فایل مصاحبه

ـ تهیه  گان توسط دانشجویان و توزیع آن در مراکز درمانی 

ـ خرید 2000  پد الکلی  و توزیع آن در مراکز درمانی

جهت مشارکت درخرید پارچه واقلام مورد نظرکمک های خود را به شماره کارت 5859831053271291  به نام رضا سهیلی واریز کرده وفیش های خود را برایofogh57_gu@ بسیج دانشجوی دانشگاه گیلان ارسال نمایید.