بستن
FA EN AR RU FR CHI

فرهنگیار دختران

فرهنگیار دختران


فرهنگیار دختران

 دبیر  کانون شماره همراه استاد مشاور شماره همراه
زهره علیخوشی   دکتر مریم ابراهیمی  

آخرین اخبار و اطلاعیه

پخش فیلم هفتگی توسط کانون فرهنگیار دختران سرای دانشجویی

 

برگزاری مراسم زیارت عاشورا و پخش شله زرد نذری در سرای دانشجویی

آدرس کوتاه :