بستن
FA EN AR RU FR CHI

فراخوان ثبت نام از دانشجویان جهت عضو گیری و انتخابات کانون های فرهنگی / انجمنهای علمی

فراخوان ثبت نام از دانشجویان جهت عضو گیری و انتخابات کانون های فرهنگی / انجمنهای علمی


فراخوان ثبت نام از دانشجویان جهت عضو گیری و انتخابات کانون های فرهنگی / انجمنهای علمی

 

به اطلاع کلیه دانشجویـان علاقه مند و فعال در انجمن های علمی و کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی و یا دانشجویانی که تمایل به راه اندازی کانون دارند ،می رسانـد جهت ثبت نام و تکمیل فرم از تاریخ 93/01/15 تا مورخ 93/01/ 30 به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مراجعه نمایید .

شایان به ذکر است جهت ثبت نام و تکمیل فرم حضور الزامی است.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به شماره 6690521 ـ 0131 تماس حاصل نمایند.