بستن
FA EN AR RU FR CHI

فراخوان اولین جشنواره ملی دانشگاهی شعر کوتاه خلیج فارس

فراخوان اولین جشنواره ملی دانشگاهی شعر کوتاه خلیج فارس


فراخوان اولین جشنواره ملی دانشگاهی شعر کوتاه خلیج فارس

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خلیج فارس (بوشهر) با همکاری حوزه هنری استان بوشهر اولین جشنواره ملی دانشگاهی شعر کوتاه خلیج فارس را ویژه دانشگاهیان در دو بخش استادان، کارکنان و دانشجویان برگزار می نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خلیج فارس ـ بوشهر و یا حوزه هنری استان بوشهر مراجعه نمایند.

DNVA