بستن
FA EN AR RU FR

فراخوان اولین جشنواره ملی دانشگاهی شعر کوتاه خلیج فارس

فراخوان اولین جشنواره ملی دانشگاهی شعر کوتاه خلیج فارس


فراخوان اولین جشنواره ملی دانشگاهی شعر کوتاه خلیج فارس

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خلیج فارس (بوشهر) با همکاری حوزه هنری استان بوشهر اولین جشنواره ملی دانشگاهی شعر کوتاه خلیج فارس را ویژه دانشگاهیان در دو بخش استادان، کارکنان و دانشجویان برگزار می نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خلیج فارس ـ بوشهر و یا حوزه هنری استان بوشهر مراجعه نمایند.

DNVA