بستن
FA EN AR RU FR CHI

فایل های صوتی اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان به مناسبت سالروز فتح خرمشهر

فایل های صوتی اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان به مناسبت سالروز فتح خرمشهر


فایل های صوتی اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان به مناسبت سالروز فتح خرمشهر

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان به مناسبت سالروز فتح خرمشهر، برنامه ای در قالب فایل های صوتی 5 دقیقه ای از اعضای هیأت علمی دانشگاه با موضوع مرتبط تهیه و تنظیم نموده که در خرداد ماه از طریق شبکه اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان ( fguilan@ ) منتشر می گردد.

آدرس کوتاه :