بستن
FA EN AR RU FR CHI

فایل های صوتی اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان با تفسیر کوتاه موضوعی قرآن

فایل های صوتی اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان با تفسیر کوتاه موضوعی قرآن


فایل های صوتی اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان با تفسیر کوتاه موضوعی قرآن

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  با همکاری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان برنامه ای در قالب فایل های صوتی از اعضای هیأت علمی دانشگاه با موضوع  تفسیر کوتاه موضوعی قرآن تهیه و تنظیم نموده که از طریق شبکه اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان ( fguilan@ ) منتشر گردید.