بستن
FA EN AR RU FR CHI

عناوین نشست های فروردین ماه

عناوین نشست های فروردین ماه


عناوین نشست های فروردین ماه

نشست علمی "استعاره و شناخت"

انجمن های علمی دانشجویی علوم اجتماعی، مغز و شناخت  و دفتر انجمن جامعه شناسی نشست علمی "استعاره و شناخت" را در دانشگاه گیلان برگزار می نمایند.

سخنرانان

ـ دکتر محمد امین صراحی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان
ـ دکتر شایسته موسوی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

ـ دکتر علی یعقوبی عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

زمان : چهارشنبه 28 فروردین ماه 98  ـ ساعت 11 الی 13

مکان : تالار حکمت دانشگاه گیلان

 

"ورزش و جنسیت؛ تحلیل گفتمان هواداری زنان از فوتبال ایران"

انجمن علمی دانشجویی علوم اجتماعی دانشگاه گیلان کرسی آزاد اندیشی با عنوان" ورزش و جنسیت؛ تحلیل گفتمان هواداری زنان از فوتبال ایران" را در دانشگاه گیلان برگزار می نماید.

سخنران: دکتر محمدمهدی رحمتی عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

زمان : دوشنبه 26 فروردین ماه 98 ـ ساعت 12

مکان : تالار حکمت دانشگاه گیلان

نشست « مهاجرپذیری گیلان، چالش ها و فرصت ها »

انجمن علمی دانشجویی علوم اجتماعی، پژوهشکده گیلان شناسی با همکاری دفتر انجمن جامعه شناسی در دانشگاه گیلان  نشست « مهاجرپذیری گیلان، چالش ها و فرصت ها » را در دانشگاه گیلان برگزار می نمایند.

سخنرانان: 

ـ دکترمحمد امین کنعانی عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

ـ دکتر رضا علیزاده عضو هیأت علمی پژوهشکده گیلان شناسی

ـ خانم ابروفراخ مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان

زمان : یکشنبه 25 فروردین ماه 98  ـ ساعت 11 الی 13

مکان : تالار حکمت دانشگاه گیلان