بستن
FA EN AR RU FR CHI

طرح پژوهشی ثبت خاطرات ایثارگران دانشگاه؛ دانشگاه گیلان

طرح پژوهشی ثبت خاطرات ایثارگران دانشگاه؛ دانشگاه گیلان


طرح پژوهشی ثبت خاطرات ایثارگران دانشگاه؛ دانشگاه گیلان

طرح تحقیقی ثبت خاطرات ایثارگران دانشگاه گیلان که یک طرح تحقیقاتی است و پروپوزال آن توسط یک تیم پژوهشی آماده شده است، مقرر شد توسط کمیته دانشگاهیان مورد حمایت قرار گیرد.